MobiRoof

MobiRoof е система за екстензивно покривно озеленяване. Състои се от модулни касети с растения от р.Sedum, които просто се полагат върху готов покрив или готова кореноустойчива хидроизолационна мембрана. Култивирани са 4-6 различни вида тлъстига. 

MobiRoof видеоПредимства на MobiRoof

  • Красив външен вид през всеки сезон 
  • Абсорбира дъждовна вода
  • Бърз и лесен монтаж 
  • Удължава живота на покривните изолации 
  • Увеличава изолационни характеристики на покрива през зимата и лятото 
  • Намялява CO2
  • Ниски разходи за поддръжкаТехнически характеристики

  • Размер на касетите - 54 x 54 x 9 cm
  • Абсорбция на вода - около 20 l/m2
  • Тегло при пълно водонасищане - 58 kg/m2